Năm 2022, lợi nhuận của Hưng Thịnh Land đạt 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 1.697 tỷ đồng.

CTCP Hưng Thịnh Land – thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh vừa công bố thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm 2022.

Theo đó, năm qua Hưng Thịnh Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, giảm 92% so với năm 2021. Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Hưng Thịnh Land là 19.481 tỷ đồng, tăng 27,2%, tương đương tăng 4.128 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm từ 1,45 lần về 1, số liệu trên cho thấy doanh nghiệp đang có 19.481 tỷ đồng nợ trái phiếu, giảm 12,3%.

Về hoạt động gần đây của Hưng Thịnh Land, ngày 19/3, công ty đã tổ chức Hội nghị Người sở hữu trái phiếu HTLAND.2020.TV01, với các nội dung về điều chỉnh kỳ hạn, phương án mua lại trước hạn và điều chỉnh lãi suất lô trái phiếu này.

Cụ thể, Hội nghị đã thông qua điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu từ 3 năm (36 tháng) thành 43 tháng. Ngày đáo hạn cũng được điều chỉnh thành ngày 20/10 tới đây, thay vì ngày 20/3 như trước.

Hội nghị cũng thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu này ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 20/10 tối thiểu theo tiến độ thanh toán.

Bên cạnh đó, là thông qua việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu tại các tài liệu phát hành, theo đó bổ sung thêm điều khoản mới là kể từ năm thứ tư trở đi (kể từ ngày 20/3), lãi suất cố định áp dụng là 15%/năm.

TIN THỊ TRƯỜNG KHÁC

Gọi zalo
0908953911